A génekből fejlesztik a tehetségeket

Dr. Balogh László, a pszichológiatudományok kandidátusa, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének oktatója (hol évtizedeken át töltött be tanszékvezetői és igazgatói beosztást) hosszú esztendők óta kutat a tehetséggondozás területén, ezen belül pedig kiemelten foglalkozott az iskolai tehetséggondozással, a komplex tehetségfejlesztéssel és az egyéni tehetségfejlesztő programokkal. Ő is elfogadta a szervezők meghívását a Vikár Sándor Zeneiskolába, ahol az Első Nyíregyházi Lions Club égisze alatt, a Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola koordinálásával immár tizedik alkalommal bonyolították le a Mindannyian mások vagyunk! tehetségnapot, melynek markáns része volt a tehetségkonferencia. Dr. Balogh László meghatározó személyisége a témakörnek: közel harminc önálló kötete és kétszáznál több tanulmánya jelent meg itthon és külföldön, tíznél több hazai és nemzetközi irányító szakmai szervezetben volt vezető, illetve vezetőségi tag, a civil szférában is évtizedek óta vállal szerepet, és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnöke is. Úgy véli, hogy négyféle összetevője emelhető ki a tehetségnek: az átlag feletti általános képességek, az átlagot meghaladó speciális képességek, a kreativitás és a feladat iránti elkötelezettség.

– Alapvetően a tehetség nem születik senkivel, azt a génekből kell kifejleszteni. Sokan azt vallják, hogy az életünkben mindent az öröklődés határoz meg. Ugyanakkor mások tagadnak minden determinációt, és úgy vélik: az ember, születésekor tulajdonképpen egy üres lap, és hogy valójában mi kerül rá, az kizárólag az őt érő hatásoktól függ. Ez egy roppant összetett folyamat, a család, az iskola, a környezet és a szakember közösen szükséges a tehetség ígéretének kibontakozásához. Az ember képessége, teljesítménye a gének által meghatározott adottság, amelyet döntően befolyásolnak a környezeti hatások. Óriási szerepe van a nevelésnek a tehetség kibontakoztatásánál. Mindig is sok talentum volt Magyarországon, a rendszerváltozás komoly lendületet adott annak, hogy a tehetséggondozás területén elinduljon egy olyan folyamat, aminek az elmúlt évtizedekben jól érzékelhető a pozitív hatása. Tizenhat éve jött létre a Nemzeti Tehetség Program, amely egy esélyjavító, társadalomépítő stratégiai szintű program, és a megalakulásakor húsz évre határozott meg kiemelt feladatokat a tehetségsegítésben, a tehetséggondozásban.

A tehetséges, szorgalmas és sikeres diákok mögött mindig pedagógusok, tehetséggondozó szakemberek is állnak, akik időt, energiát és fáradságot nem kímélve egyengetik a tehetségek útját. A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjra olyan, a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző, magyarországi és határon túli vagy magyarországi nemzetiségi köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok, gyógypedagógusok, szakoktatók, felsőoktatásban dolgozó oktatók, civil szervezetek tehetségsegítői jelölhetők, akik oktatják, nevelik, támogatják a fiatal tehetségeket. A „Tehetségbarát Önkormányzat” díjat olyan önkormányzatok nyerhetik el, amelyek folyamatosan segítik a tehetséges fiatalok felkutatását, támogatását, és példamutató együttműködést folytatnak a tehetséggondozó szervezetekkel.

A nyíregyházi tehetségkonferencia fő szervezője Demarcsek Zsuzsa, a Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója volt.
– Kiváló munkakapcsolatban állunk Zsuzsával, aki sokat tesz a tehetségek keresésében, felkarolásában, gondozásában. Amikor a beérett gyümölcsöt látjuk, csak sejtjük, hogy mennyi energia, idő, fáradozás van mögötte – jegyezte meg dr. Balogh László.

Dr. Polonkai Mária, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnökeként érkezett a rendezvényre. Az általa vezetett szervezet létrehozza, naprakészen tartja, és folyamatosan fejleszti a magyarországi és a határon túli magyar tehetséges fiatalok felismerésével, kiválasztásával és segítésével foglalkozó szerveződések és kezdeményezések adatbázisát. 2008-ban az Országgyűlés konszenzussal elfogadta a Nemzeti Tehetség Programot, ezzel a tehetséggondozásban tevékenykedő állami és  civil szféra közreműködői, szakemberei közösséggé váltak, a tehetséggondozás nemzeti üggyé.

– Az idén 3,8 milliárd forint áll rendelkezésre az 1 százalékos  adófelajánlásokból és  a kormány által hozzátett támogatási összegből, amelyre lehet pályázni a Nemzeti Tehetség Programban. Dr. Polonkai Mária előadásában  a pályázati kiírás újításait részletezte a tehetségkonferencián megjelent szakembereknek.

A speciális olimpia nyíregyházi mozgatórugója, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Verzár Frigyes Szakkollégiumának igazgatója Pázmány Viktória, aki a speciális sport világában érzékelhető tehetséggondozásra hívta fel a figyelmet előadásában.

– A Nyíregyházi Egyetemen is kiemelt figyelmet fordítunk a tehetségekre a tudományos diákkörökön és a Lónyay Menyhért Szakkollégiumon belül is – mondta Dobróné dr. Tóth Márta, a Nyíregyházi Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke, aki Nyilas Orsolyával, a Tanítsunk Magyarországért Program helyi vezetőjével képviselték a felsőoktatási intézményt a tehetségkonferencián.

Szöveg: Ladányi Tóth Lajos

Fotók: Demarcsek György
 


Képgaléria

Hír kategóriák

Lions szövetség eseményei

Club események

1% támogatás

Kérjük, adója 1 %-ával támogassa szervezetünket, és általa a hátrányos helyzetűeket. Klubunk az adományok 100%-át a nélkülözőknek juttatja.

Első Nyíregyházi Lions Club

Adószámunk:
18807912-1-15
Számlaszám:
12042809-00128538-01200008

cím: 4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 30.

Hogyan lehet Lions Club tag?

A lions klubtagok idejüket és a képességeiket felajánlva segítik, erősítik a közösségeiket. A Lion a jószolgálati munka tapasztalatain keresztül új képességeket szerezhet, tartós barátságokat köthet, találkozhat igazi kihívásokkal, és sokat tanulhat, fejlődhet a feladatok megoldása során.

További információk a belépésről vagy Lépj velünk kapcsolatba