Nyíregyházi a kormányzó

Nyíregyháza – A nyíregyházi jogász, dr. Chrabák László vezeti egy évig a Lions Clubok Magyarországi Szövetségét.

A 101 éves Lions-mozgalom a világ legnagyobb egyesületi alapon működő jótékonysági civil szervezete. A rászorulók támogatása, felkarolása a céljuk, főként a látássérültek helyzetének javítását tűzték ki zászlajukra. A világ több mint 200 országában másfél millióan vallják magukat a szervezet tagjának. A Lions Clubok Magyarországi Szövetségének hierarchiája szerint minden évben más a kormányzó, most először lett nyíregyházi vezető dr. Chrabák László személyében.

Lokálpatrióta klubtagok
– Pontosan tizenkét esztendeje annak, hogy a feleségemmel Lions-tagok lettünk. Mindezt azért tettük, mert olyan közösséghez szerettünk volna tartozni, amelyiknél kiemelt szerepet kap a rászorultak, a betegek megsegítése. A 29 tagú Első Nyíregyházi Lions Clubban nagyszerű, lokálpatrióta emberekkel ismerkedtünk meg. A munkánkban az a szép, hogy azt mindannyian önkéntesen végezzük. A klub által lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a rászorulókat, a vakokat, a gyengénlátókat, a hátrányos helyzetű tehetségeket. Közismert a szemszűrő programunk, az egészségnapunk, a cseretáborunk és a nehéz sorsú kárpátaljaiakat is patronáljuk.

Dr. Chrabák László nem sokáig volt szimpla tag a klubban, ahol évente váltják egymást az elnökök – 2010-ben rá esett a választás helyi szinten. Két esztendővel később lett tagja az országos vezetőségnek, a kabinetnek, és a nyíregyházi klub ajánlásának köszönhetően zóna- és régióelnökként tevékenykedett. Tavalyelőtt a nyíregyházi klub ajánlásával alkormányzónak választották, ami előrevetítette, hogy ő lesz a következő kormányzó.

Pozitív szellemiség
– Hatalmas megtiszteltetésnek tartom, hogy első nyíregyháziként betölthetem a posztot július elsejétől. Három éves programot szeretnék elindítani, melyet a mostani alkormányzók folytatnak majd tovább. Kormányzóként célul tűztem ki a nyíregyházi klubban tapasztalt pozitív szellemiségnek, aktivitásoknak a megvalósítását országos szinten. Azt, hogy minél többen ismerjék meg munkánkat, és ezáltal minél több helyen alakuljanak az országban Lions-klubok. Mindezt úgy szeretném véghez vinni, hogy – ahogyan eddig is – a tagság örömét lelje a karitatív tevékenységben, és minél több rászorulóhoz jussunk el. Több, Nyíregyházán bevált, működő programot szeretnék országosan is ismertté tenni, így a Mindannyian mások vagyunk elnevezésű projekt éppúgy kiterjeszthető, mint az egészségnap vagy majd a későbbiek során a hangos tankönyv. Több nyíregyházi is segíti a munkámat, hiszen Lipták Lajos az országos titkár, Demarcsek György a zónaelnök, Cidor Mihály a kárpátaljai segélyprogram koordinátora, míg Jeles Attila a nemzetközi cseretábor vezetője lett.

Las Vegasba indul

A jelmondata változatlan: „Szolgálni hittel, szeretetben”.

– Katona voltam, így tudom azt, hogy mit jelent szolgálni. Ezt a rászorultakért végzett szolgálatot az emberi jóságba vetett hittel, embertársaink iránt érzett szeretettel szeretném végezni.

A következő egy esztendőben lényegesen megváltozik az életvitele, hiszen gyakran lesz úton a határokon innen és túl.

– Hamarosan az Egyesült Államokba indulunk, ugyanis Las Vegasban lesz a világtalálkozó, azaz a nemzetközi konvenció. Utána Franciaországban a német és a francia „lionokkal” zenei versennyel egybekötött találkozón (TriJumelage) veszek részt, Prágában a „visegrádi” Lions-vezetőkkel tanácskozunk, Szkopjéban pedig európai fórum lesz. Emellett pedig a hazai szövetség vezetése mellett illik felkeresni az összes honi klubot is. Szerencsére magam mögött tudhatom nem csak a konvenció, hanem a családom, a munkahelyem és a nyíregyházi klubtagok támogatását, ami kellő erő ad a kormányzói évemhez – zárta gondolatait dr. Chrabák László.

Forrás: www.szon.hu


Hogyan lehet Lions Club tag?

A lions klubtagok idejüket és a képességeiket felajánlva segítik, erősítik a közösségeiket. A Lion a jószolgálati munka tapasztalatain keresztül új képességeket szerezhet, tartós barátságokat köthet, találkozhat igazi kihívásokkal, és sokat tanulhat, fejlődhet a feladatok megoldása során.

További információk a belépésről vagy Lépj velünk kapcsolatba